Közlemény / Press release

Közlemény / Press release

A Datadat csoport feljelentést tett a Fidesz médiagépezete által a 2022-es országgyűlési választások kampányában indított alaptalan támadások ügyében (2022.05.09.)

Az index.hu irányításával kezdődött, majd a Mediaworks és a közmédia által továbbvitt lejárató kampány kiindulópontjában az a minden alapot teljes mértékben nélkülöző állítás állt, hogy a Datadat millió számra küldött ki kéretlen SMS üzeneteket választópolgároknak az ellenzéki kampány megbízásából. Ez az állítás nem igaz, a Datadat ilyet nem tett és nem is működött közre ebben. Éppen ezért, egy tudatos, központilag szervezett rágalmazási kampány gyanúját veti fel, hogy napról napra újabb és újabb propagandacikkek jelentek meg ezt a hamis állítást sulykolva, miközben soha semmilyen formában nem volt a Datadatnak köze az ominózus SMS kampányhoz és ezt nyilván a szerzők is tudták. Ha esetleg nem tudták volna, akkor megkérdezhették volna a cégünket, amit soha nem tettek meg vagy akár elolvashatták volna a cégünk honlapjára kikerült cáfolatot, hiszen annak idején a Datadat cégcsoport részletes közleményben számolt be arról, hogy milyen tárgyi, tényszerű tévedésekre alapozták a rágalmazó hadjáratot.

Ugyanakkor a megjelent cikkek száma, a lejárató kampány szervezettsége és intenzitása könnyen alakíthatta ki azt a látszatot, hogy a Datadat illegális és etikátlan tevékenységet folytat.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Datadat egy nemzetközi cégcsoport, ügyfeleinek a döntő része nem magyarországi. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 6 év során sikerült felépítenünk egy nemzetközileg is eredményes vállalkozást: a cég a rövid idő alatt egy magyar kisvállalkozásból Európa egyik meghatározó kampánytechnológiai cégévé nőtte ki magát, árbevételének döntő részét nem magyar ügyfelektől szerzi, és az Egyesült Királyságtól Hollandián és Németországon át az Európai országok meghatározó részében rendelkezik önálló megbízásokkal. Az elért sikereink és jó üzleti hírnevünk védelme érdekében, ígéretünknek megfelelően, megtettük a szükséges lépéseket.

A Datadat csoport érintett társaságai valamint az érintett magánszemélyek feljelentést tettek jogi képviselőjükön keresztül ismeretlen tettesek ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás alapos gyanúja miatt az illetékes bíróságon, a mindösszesen 29 internetes hírportál által sorozatosan megjelentetett cikkekben leírt, valamint 2 országos TV csatorna híradójában elhangzott, a becsületük csorbítására alkalmas hamis tényállítások miatt.

Addig is, amíg az igazságszolgáltatás végzi a dolgát, az ezzel foglalkozó sajtómunkások figyelmét felhívjuk a legelemibb újságírói normák betartására, az érintett felek megkérdezésére, a rendelkezésre álló álláspontok és tények figyelembevételére.

Datadat group has filed a complaint against the media machine of Fidesz concerning the unfounded attacks started in the 2022 parliamentary elections campaign. (2022.05.09.)

The smear campaign started by index.hu, continued by Mediaworks and the public media was based on an entirely unfounded claim according to which Datadat would have sent out millions of unsolicited text messages to citizens on behalf of the opposition campaign. This allegation is untrue. Datadat has neither done such a thing, nor was it involved in this. Therefore, the suspicion arises that this is a deliberate, centrally organized slander campaign, since day after day new propaganda articles were published, spreading, and cementing this false allegation, whereas Datadat was not involved in any way in the ominous SMS campaign, and the authors did obviously know it. In case did not know it, they could have asked our company, which they never did, of they could have read the rebuttal published on the Datadat group’s website, as at the time we published a detailed press release listing all factual errors on which the smear campaign was based.

However, the number of articles published, the organized nature, and the intensity of the smear campaign could easily have created the impression that Datadat was carrying out illegal and unethical activities.

On the contrary, the fact is that Datadat is an international group, and the vast majority of its customers are not from Hungary. We are proud of that over the last 6 years we have managed to build up a business that is successful on the international level too; the company has turned from a small Hungarian enterprise into one of Europe’s leading campaign technology companies in a short period of time, receiving most part of its revenue not from Hungarian clients. Our company has independent contracts from the United Kingdom and Germany to the predominant part of European countries.

In accordance with our promise, we have taken the necessary steps to safeguard our achievements and reputation.

The concerned individuals and companies of Datadat group have filed a complaint through their legal representatives against unknown perpetrators on the well-founded suspicion of a highly publicized defamation in a public place before the competent court, due to the untrue claims that are liable to diminish their honor, made in a series of articles published by 29 Internet news portals and reported on by 2 national TV news channels.

While the judiciary is doing its job, we draw the attention of media workers involved in this to the most elementary journalistic norms, such as interviewing the parties concerned and taking into consideration the available positions and facts.

Hazugságokon alapuló lejárató kampány a Datadat-cégcsoporttal szemben (2022.03.29.)

A Fidesz médiacégei, az Index vezetésével szisztematikus lejárató kampányba kezdtek a Datadat cégcsoporttal szemben. Bár a hazugságáradat valós célja beavatkozás a most zajló magyarországi választásokba,  fake news terjesztése választók felé az ellenzéki kampányról, mindennek a következménye súlyosan sérti a Datadat cégcsoport üzleti érdekeit is, ezért jogi lépéseket teszünk.

A jogi eljárások kimenetele nem kérdés, hiszen tisztességesen, jogszerűen, minden adót megfizetve kizárólag legális megoldások használatával nyújtjuk szolgáltatásainkat nemzetközi ügyfélkörünknek, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ezen eljárásoktól csak jóval a választások után várható eredmény. Emiatt az alábbiakban szeretnénk reagálni a cikkek hazug állításaira.

 

 1. A Datadat egy nemzetközi cégcsoport, ügyfeleinek a döntő része nem magyarországi. Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült felépítenünk egy nemzetközileg is sikeres vállalkozást. A cég az elmúlt 6 év során egy magyar kisvállalkozásból Európa egyik meghatározó kampánytechnológiai cégévé nőtte ki magát, árbevételének döntő részét nem magyar ügyfelektől szerzi, és az Egyesült Királyságtól Hollandián és Németországon át az Európai országok meghatározó részében rendelkezik önálló ügyfelekkel. Sajnos a magyar kormány olyan üzleti környezetet teremtett, amiben egy vállalkozó sem érezheti magát biztonságban, így lehetetlenítve el, hogy a Datadat sikere egy hazánkban bejegyzett és onnan irányított cégcsoportban teljesedjen ki. 
 2. A leghatározottabban utasítjuk vissza az adathalász minősítést a Datadat cégcsoporttal kapcsolatban. Soha, semmilyen formában nem végzett ilyen tevékenységet társaságunk. Súlyos kártérítést követelünk minden olyan sajtóterméktől, amelyik ezt a minősítést használta cégünkkel kapcsolatban.
 3. A Datadat cégcsoport nem hoz létre és nem üzemeltet álprofilokat és bérkommentelőket. Erre vonatkozó szolgáltatást nem nyújt és nem is nyújtott soha. Elítéljük az ilyen szolgáltatásokat. Minden megoldásunk a valós választópolgárok minél aktívabb bevonására irányul. Súlyos kártérítést követelünk minden olyan sajtóterméktől, amelyik ezt az állítást tette cégünkkel kapcsolatban.
 4. Működése során a Datadat cégcsoport mindig és minden körülmények között betartotta minden érintett ország adatvédelmi-jogi szabályait, ideértve a GDPR-szabályrendszer egészét. Minden érintett országban minden érintett hatósággal együttműködtünk, a szükséges nyilatkozatokat elkészítettük, ellenünk soha, semmilyen elmarasztaló hatósági határozat, bírósági ítélet nem született adatvédelmi vagy más, kapcsolódó ügyben.
 5. A magyar adatvédelmi hatóság többször folytatott ellenőrzést a cégnél. Soha nem talált szabálytalanságot. Utoljára 2021 decemberében zárt le a NAIH egy 9 hónapos, hazug kormánypárti sajtóhírek alapján indított, részletes vizsgálatot, mindenféle megállapítás és szankció nélkül. Pedig a magyarországi adatfeldolgozás is része volt a vizsgálatnak.
 6. Észtországban, egy európai uniós tagállamban jogszerűen működik a Datadat cégcsoport helyi leányvállalata. A cég alapítói büszkék arra, hogy használhatják az észt állam kiterjedt, gyors, átlátható digitális ökoszisztémáját, amely megkönnyíti és gazdaságossá teszi a digitális ügyintézést. Észtországban pontosan ugyanaz a GDPR keretrendszer mint bármelyik más európai uniós tagállamban. Egész egyszerűen nem igaz, hogy bármilyen módon lazább lenne az adatvédelmi szabályok ellenőrzése. 
 7. A Datadat cégcsoport Észtországban, Ausztriában és Magyarországon is minden adót és járulékot befizet, a cégek ellen adó- vagy járulékfizetést érintő vizsgálat soha nem folyt. Az érintett országok vonatkozó társasági jogi és adójogi szabályainak ismeretében nyilvánvaló, hogy adóelkerülés, adóoptimalizálás ezen országokban nem történhet és nem is történik.
 8. A Datadat cégcsoport nem adatkezelő egyetlen magyar választópolgárt érintő adat esetében sem, nincs a tulajdonában egyetlen magyar választópolgár adata sem. A Datadat cégcsoport szolgáltatásokat nyújt számtalan magyarországi és külföldi ügyfélnek, hogy ők támogatóikat, a tevékenységük iránt érdeklődő polgárokat, saját, dokumentált beleegyezésükön alapulva regisztrálják, és őket későbbiekben elérjék. 
 9. A Datadat cégcsoport szolgáltatási szerződésben áll a Mindenki Magyarországa Mozgalommal. Ennek keretében átfogó szolgáltatásokat nyújtunk. A gazdasági élet legalapvetőbb gyakorlataként ahhoz, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani, igénybe kell vennünk alvállalkozókat, Vecsésen vagy másutt. Természetesen ezt a szolgáltatást is, ahogy mást is, a Datadat cégcsoport továbbszámlázta a Mindenki Magyarországa Mozgalom részére. 
 10. A Datadat GmbH-nak nem tulajdonosa és nem igazgatója Molnár István.
 11. A Datadatnak nincs titokzatos külföldi befektetője. Tőkebevonásunk átlátható lépésekben történt és történik. Befektetőnk a Higher Ground Labs egy amerikai kockázati tőkealap. A világ vezető kampány-technológiai vállalataiba fektettek be, akikkel egy közösségbe tartozni büszkeség. A befektetőnk már tavaly nyilvánosan, bárki számára elérhető közleményben tudatta, hogy befektet a Datadatba: https://highergroundlabs.com/hgl-invests-in-datadat/
 12. A Datapraxis OÜ nem fiókvállalata a Datadatnak, és soha, semmilyen személyes adatot nem adott át a Datadat cégcsoport a Datapraxis részére.
 13. Bajnai Gordon passzív kisebbségi tulajdonosként nem vesz és soha nem is vett részt a Datadat cégcsoport napi működésében.
 14. Azok az állítások a propaganda médiában, miszerint a Datadat cégcsoport részt vett tömeges SMS üzenetek kiküldésében, amelyek beleegyezés nélkül céloztak választópolgárokat és a nevükön szólították meg őket szintén teljes egészében hazug állítások. A Datadat cégcsoport semmilyen módon nem vett részt ilyen kampányban.
 15. A propaganda média állításai a Datadat észt cégének az amerikai igazgatójával kapcsolatban szintén nem felelnek meg a valóságnak.

Végül megjegyezzük, hogy a választások tisztaságát kérdőjelezi meg Magyarországon, hogy titkosszolgálati módszerekkel megszerzett hangfelvételek és dokumentumok juthattak el az állampárti sajtóhoz a magyarországi választási kampány egyik meghatározó beszállítójáról.

Oyan titkosszolgálati akció történhetett az elmúlt egy év folyamán, amely az ellenzéki kampány egyik alvállalkozója üzleti titkainak az ellopására irányult. Egy Pegazus kémszoftvert újságírók és politikai ellenfelek ellen bevető kormány esetében felmerülhet akár annak a gyanúja is, hogy a magyar szolgálatok figyelték meg az ellenzéki kampányt.

Amennyiben nem a magyar kormány tudomásával történt ez a megfigyelés, akkor pedig a másik lehetséges eset az, hogy a magyar titkosszolgálatok olyan mértékben lojálisak az orosz szolgálatokhoz, hogy képtelenek ellátni a feladatukat, megvédeni tisztességes szolgáltató vállalkozásokat, amelyeknek a magyar választási kampányban is részt vevő ügyfelei vannak.

The smear campaign against the Datadat group is based on lies (2022.03.29.)

The Fidesz media companies, led by Index, have started a systematic smear campaign against the Datadat group. Although the real purpose of the flood of lies is to interfere in the current Hungarian elections and to spread fake news about the opposition campaign, the consequences of this are also intended to damage the business interests of the Datadat group, and we are therefore taking legal action.

The outcome of these legal proceedings is not in question, as we provide our services to our international clientele in a fair and legal manner, paying all taxes and using only legal solutions, but it is also clear that the outcome of these proceedings can only be expected long after the elections. For this reason, we would like to respond to the false allegations in the articles, below:

 1. Datadat is an international group, the majority of its clients are not Hungarian. We are proud to have built an internationally successful business. Over the past 6 years, the company has grown from a small Hungarian company to one of Europe’s leading campaign technology companies, with the majority of its revenue coming from non-Hungarian clients and with independent clients in a significant number of European countries, from the UK to the Netherlands and Germany. Unfortunately, the Hungarian government has created a business environment in which no entrepreneur can feel secure, making it impossible for Datadat’s success to be achieved in a group of companies incorporated and managed in Hungary. 
 2. We reject in the strongest possible terms the classification of the Datadat group as a phishing company. Our company has never engaged in such activities in any form. We demand severe compensation from all press products that have used this classification in connection with our company.
 3. The Datadat Group does not create or operate pseudo-profiles or paywalled commentaries. It does not and has never provided a service in this regard. We condemn such services. All our solutions are aimed at the most active involvement of real voters. We demand severe compensation from any press outlet that has made this claim about our company.
 4. In its operations, the Datadat Group has always and in all circumstances complied with the data protection laws of all countries concerned, including the GDPR as a whole. In all countries concerned, we have cooperated with all relevant authorities, we have prepared the necessary declarations, and we have never been the subject of any adverse administrative decision or court judgment in a data protection or related matter.
 5. The Hungarian Data Protection Authority (NAIH) has carried out several inspections of the company. It has never found any irregularities. The last time was in December 2021, when the NAIH closed a 9-month long detailed investigation based on lying pro-government press reports, without any findings or sanctions. Although, data processing in Hungary was part of the investigation.
 6. In Estonia, a European Union Member State, the local subsidiary of the Datadat group is operating legally. The company’s founders are proud to use the Estonian state’s extensive, fast, transparent digital ecosystem, which makes digital administration easy and economical. Estonia has exactly the same GDPR framework as any other EU member state. It is simply false to claim that there is any relaxation of data protection controls. 
 7. The Datadat group pays all taxes and contributions in Estonia, Austria and Hungary, and there has never been an investigation into the companies for paying taxes or contributions. Given the relevant company law and tax rules in the countries concerned, it is clear that tax avoidance and tax optimisation cannot and does not take place in these countries.
 8. The Datadat group is not a data controller for any data concerning Hungarian voters, nor does it own any data of Hungarian voters. The Datadat Group provides services to numerous clients in Hungary and abroad to register their supporters, citizens interested in their activities, based on their own documented consent, and to reach them later. 
 9. The Datadat Group has a service contract with the Everybody’s Hungary Movement. Within this framework, we provide comprehensive services. As a basic practice of business life, in order to be able to provide a service of a sufficient quality, we need to use subcontractors, in Vecsés or elsewhere. Naturally, this service, as well as others, has been subcontracted by the Datadat Group to the Everybody’s Hungary Movement. 
 10. István Molnár is neither owner nor director of Datadat GmbH.
 11. Datadat has no mysterious foreign investor. We have raised and are raising capital in transparent steps. Our investor is Higher Ground Labs, a US venture capital fund. They have invested in many of the world’s leading civic technology firms and we are proud to belong to the same community. Our investor made its investment in Datadat public last year in a statement available to all: https://highergroundlabs.com/hgl-invests-in-datadat/ 
 12. Datapraxis OÜ is not an affiliate of Datadat and has never transferred any personal data to Datapraxis from the Datadat group of companies.
 13. Bajnai Gordon is not and has never been involved in the day-to-day operations of Datadat Group as a passive minority shareholder.
 14. The propaganda media has published false claims about an sms campaign ordered by Datadat Group, which uses first name of voters without their consent. We have absolutely nothing to do with that campaign. The reports are blatant lies.
 15. Propaganda media claims about the American director of Datadat Estonia are false, too.

Finally, we note that the integrity of the elections in Hungary is called into question by the fact that audio recordings and documents obtained by intelligence methods were leaked to the state party press about one of the key suppliers of the Hungarian election campaign.

This suggests an intelligence operation over the past year to steal trade secrets from a subcontractor of the opposition campaign. A government that uses Pegasus spy software to target journalists and political opponents may even be monitoring the opposition campaign by Hungarian services. 

If this surveillance was done without the knowledge of the Hungarian government, the other possibility is that the Hungarian secret services are so loyal to the Russian services that they are unable to do their job of protecting honest service providers who have clients involved in the Hungarian election campaign.